کمک – شناخت – راهنمایی
History and mission
تاریخچه و اهداف
برنامه آموزشی " کمک – شناخت – راهنمایی " بر پایه مقالات پزشکی، رشد و تکامل نوزاد و کودک انجام شده توسط دکتر برازلتون 1 ، کلوس 2 ، لمب 3 ، پاپوسک 4 ،هوارد 5 ، استرنر 6 و سایر افراد متخصص در زمینه مراقبت از نوزاد توسط خانم "جن تدر 7 " گردآوری و تدوین شده است. این برنامه توسط انجمن پرستاری کارولینای شمالی 8 ، انجمن متخصصان بارداری 9 و زایمان ، لاماز 10 ، و انجمن بین المللی بارداری و تولد 11 تائید شده است.
برنامه " کمک – شناخت – راهنمایی " اعتقاد دارد که تمامی والدین می خواهند پدر و مادرهایی خوب برای فرزندانشان باشند... اما گاهی اوقات احتیاج به کمک کوچکی از طرف کادر درمان دارند. برنامه " کمک – شناخت – راهنمایی " برنامه ای دوستدار خانواده می باشد و اطلاعاتی مبتنی بر شواهد از رشد و تکامل نوزاد را در اختیار والدین قرار می دهد. این برنامه به والدین کمک می کند که مشکلات پیرامون خوردن، خوابیدن، گریه کردن و دلبستگی والد و نوزاد را پیشگیری، پیش بینی، شناسایی و حل کنند

 

.قابلیت اجرای این برنامه در مکان های زیر می باشد:

 •  کلاس های آموزشی بیمارستانها، کلینیک ها و درمانگاهها
 •  بخش نوزادان
 •  بخش مراقبت های ویژه نوزادان

در صورت پیاده شدن این برنامه در بیمارستان اهداف زیر را می توان دنبال کرد

 • افزایش باندینگ و دلبستگی والد- نوزاد هنگامیکه زبان نوزادشان را بتوانند بخوانند و بفهمند.
 • افزایش دقت والدین و خانواده ها در شناخت مراحل نوزاد و پاسخ به تحریکات محیطی.
 • افزایش رضایت مددجویان (خانواده ها) بدلیل آموزش درست و موثر.
 • ارجاع سایر افراد و خانواده ها به مرکز درمانی جهت شرکت در این کلاس ها بدلیل داشتن رضایتمندی.
 • افزایش رضایت والدین از پرسنل کادر درمان.
 • افزایش رضایت پرسنل بدلیل یادگیری مهارت های قابل اجرا در برقراری ارتباط با نوزاد در بخش مراقبت های ویژه.
 • کارامدتر بودن پرسنل و تعهد بیشتر به سیستم درمانی- آموزشی.

گروه های هدف:

 • پرستاران- پزشکان- ماماها- رابطان شیر مادر- دانشجویان پرستاری، مامایی، و پزشکی
 • پدران و مادران

 

Biography: HUG Founder Ms. Jan Tedder

Jan TedderMs. Tedder has worked in a primary care setting for thirty years.
Educated at UNCC, UNC-CH, the Brazelton Institute/Touchpoints Center, and Duke Un. Child Development Center, she has lectured across the USA and internationally.

Read more about Ms. Tedder: http://www.hugyourbaby.com


 1. Dr. T. B. Brazelton
 2. Klaus
 3. Lamb
 4. Papousek
 5. Howard
 6. Sturner
 7. Jan Tedder
 8. North Carolina Nurse Association (NCNA)
 9. Childbirth and Postpartum Professional Association (CAPPA)
 10. Lamaze
 11. International Childbirth Education Association (ICEA)